Al 26.08 peame kontrollima klientide COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetest peame alates 26.08 hakkama kontrollima klientide COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Esialgu ei kontrolli me alla 18 aastaste ja erivajadustega inimeste dokumente.

Sportima pääsemiseks on variandid esitada selliseid tõendeid:

 • Sertifikaat vaktsineerimiskuuri läbimise kohta elektrooniliselt või paberkandjal;

 • Sertifikaat COVID-19 läbipõdemise kohta (viimase 180p jooksul) elektrooniliselt või paberkandjal;

 • COVID-19 negatiivne test järgmistel tingimustel (testide sertifikaat esitada elektrooniliselt või paberkandjal) :

  • Tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud SARS-CoV-2 antigeen-RTD test, kehtiv tegemisest kuni 48h;

  • Tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud SARS-CoV-2 RT-PCR test, kehtiv tegemisest kuni 72h;

  • Apteegis tehtud SARS-CoV-2 antigeen- RTD test, kehtiv tegemisest kuni 48h. 

  • Kohapeal tehtud kiirtest (hind: 6€, süljega). Võimalik kaasa võtta ka oma kiirtest, mida kohapeal teha.

Vabriigi Valitsus: „Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.“

Neil, kes ei saa tulenevalt eelpool toodust kasutada oma kuupileteid/korrakaarte, palume kirjutada info@tabasalusport.ee. Peatame nende aegumistähtajad kuni olukorra muutumiseni.

Lisaks: majja sisenedes on kohustuslik kanda maski ja palume järgida hügieeninõudeid – desinfitseerida või pesta käsi.

Vt lähemalt: Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kriisipiirangutest