Kriisiperioodil, kui sportimistegevus pole lubatud, ei maksa spordiklubid ja teised lepingulised kliendid üüriraha.

Sarnaselt varasemale praktikale olukorras, kus tulenevalt Vabriigi Valitsuse piirangutest ei ole võimalik sporditegevusega tegeleda, ei tasu meie lepingulised kliendid (spordiklubid ja individuaalsed sportijad) üüritasusid.