Ruumide kasutusseandmise põhimõtted

Spordisaalide, -rajatiste jmt kasutusaegade jagamisel (eelkõige kellel tekib võimalus aegu esimesena valida) lähtutakse järgmistest punktidest:

 1. Võimaliku Kasutaja ja OÜ Strantum spordiosakonna pikaajalisest ja heast koostööst. Pikaajalisust hinnatakse lähtuvalt sellest, kui mitu hooaega on olnud lepingulised suhted. Eeldus on, et koostöö raames ei ole esinenud olulisi tõrkeid. Kasuks on koostöö väljaspool ruumide kasutuslepinguid, tõstes teineteise usaldusväärsust ja edendades mainet. 
 2. Eelistatakse Harku valla elanikele liikumistegevuse ja lastele huvihariduse võimaldamist.
 3. Eelistatakse Kasutajat, kellega sõlmitakse kasutusleping terveks hooajaks (tavajuhtudel september-mai).
 4. Kasutaja puhul on tegemist likviidse lepingu poolega ja eelnev koostöö ei ole näidanud vastupidist.
 5. Ruumide kasutusvajaduse mahu suurus. Eelistatakse suuremat mahtu ja erinevate ruumide kompleksset kasutamist.
 6. Enamus saalides hakatakse aegu müüma tööpäeviti alates kella 15:00-st.
 7. Miinimum kasutusaeg on 1 tund (60min) ja seda ületavaid aegu müüakse 0.5 tunni (30min) kaupa (nt: 1.5 runid; 2 tundi; 2.5 tundi jne).
 8. Hooajalisi ruumide kasutuskokkuleppeid hakatakse tegema tavapäraselt alates juulikuust. Lepingud on sõlmitud hiljemalt septembrikuu lõpuks.
 9. Kõikidele lepingulistele partnerite kehtib üks hinnakiri.

Eripärad Spordikompleksi jalgpalliväljakute kasutusseandmisel:

 1.  Lepinguga kaetakse ajavahemikku märtsist novembrini. Kasutuskokkuleppeid hakatakse tegema alates veebruarikuust. Lepingud on sõlmitud märtsikuu lõpuks.
 2. Eelistatakse konkreetseid ajalisi kokkuleppeid, mitte jooksvalt muutuvaid graafikuid.

Kontaktisik aegade jagamisel on spordiosakonna juhataja e-posti teel info@tabasalusport.ee. Aegade jagamisel on ettevõttes mitu otsustajat, vajadusel moodustatakse selleks komisjon, kuhu kaasatakse isikuid väljaspoolt ettevõtet.

Kasutusaegasid jagades järgitakse põhimõtet, et ruumid oleksid maksimaalsel määral kasutatud.

Soovitud aja mittevõimaldamisel tehakse alternatiivsed ajalised ja/või ruumide pakkumised.